روزنگاشت مدرسه مصطفی

گزارش پنچ شنبه 19 مهر

امروز پنجشنبه بود، ولی بچه ها ۹ صبح به مدرسه آمدند، ابتدا کمی دویدند و بازی کردند، بعد به جلسه ی برنامه ریزی امروز رفتند، ابزارهایی را که نیاز بود، برشمردند، قلم موها را برداشتند، به ایستگاه رنگ رفتند و رنگهایی را گرفتند، برخی رنگها نبود، فهمیدند که با ترکیب رنگها میشود، رنگهایی جدید ساخت، ابتدا تا طرح دیوار آماده شود برای دست گرمی هم که شده دیوار غربی مدرسه را رنگ کردند، هر کس هر چه خواست، کشید، یکی زنبور، یکی درخت، یکی پرچم ایران، یکی …. بعد دوباره کمی دویدند و بازی کردند، آمدند و در حیاط، کنار مدیر مدرسه ، چای و شیرینی خوردند و دوباره به نقاشی پرداختند، قراربود ۱۱٫۳۰ کارشان تمام شود، ولی کار به ۱۲٫۳۰ کشید، یک روز پر کار و پر انرژی و فرح بخش به پایان آمده بود و حسرت جدایی از دوستان، تا همه بروند ساعت ۱۳ شده بود، یادگاری زیبایی از این روز خاطره انگیز بر دیوار مدرسه به جای مانده، ۱۹ مهر ۹۷ در ذهنها ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *