روزنگاشت مدرسه مصطفی

گزارش ۱۰ مهر ۹۷ مدرسه مصطفی

مروز با والدین تماس گرفته بودم، با تک تکشان، صحبت کردم، از اوضاع ده روزه ی مدرسه پرسیدم، از ایرادات و اشکالات، از کمیها و کاستیها، گفتم شاید برخی نقصها را ما نبینیم، شما چشم و گوش ما باشید و اگر چیزی را ما ندیدیم ، به ما بگویید، یا برای آن کار، استدلالی داریم و یا برای رفع آن میکوشیم، همه متفق القول ، راضی بودند، خدا را شکر کردم که دهه اول حضور دلبندانمان تا کنون ، رضایت بخش بوده، برخی میگفتند، بچه ها برای به مدرسه آمدن، سر از پا نمی شناسند، همه از فضای حاکم میان مربیان و متربیان، راضی بودند، ولی دغدغه ی تکالیف را داشتند، آفتی که مدل حاکم به جان خانواده ها انداخته، گفتم نگران نباشید، همه ی مباحث آموزشی هم در حال انجام و پیشروی است، برای رفع نگرانی، امروز با کتابها، تکالیف مرسوم، به خانه آمدند تا خانواده ها بدانند، قطار آموزش بچه ها هم با موتوری روشن، در ریل خود حرکت میکند، شاید تنها چیزی که این روزها در مدرسه ، رخ داده و به چشم نیامده باشد، رفع عوامل استرس زای زندگی بوده،
استرس صبحانه خوردن فوری
استرس لباس فرم تکراری
استرس پاهای در حبس کفشها
استرس میز و نیمکت ، سفت و بیروح
استرس و فشار حمل کیف سنگین
استرس تکالیف روزانه ی تکراری
و…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *