روزنگاشت مدرسه مصطفی

گزارش ۴ مهر مدرسه مصطفی

سومین روز مدرسه هم با قرآن کریم آغاز شد، باید بدانیم که آغاز هر کاری اگر مبارک باشد، مبارک می ماند و به مبارکی پایان خواهد یافت، تبرک و تمسک به قرآن در آغازین ساعات هر روزه، سرمایه ای است که اندک اندک، فرزندانمان را به سرمایه داران فردا، بدل خواهد کرد، امروز بچه ها صاحب کرسی هم شدند، صندلیهای سبز در کلاس و با کمک بچه ها توزیع شد، امروز چشمه ی اول باغبانی کلید خورد و باغبانان کوچک، با بیلچه ها به چاله کنی روی آوردند، چاله های خالی را آبیاری کردند، عشق به این کار که با فطرت آنان همسوست، دیدنی بود.
امروز طاها از معلمش درس الفبا را طلب کرد، چشمانم گرد شده بود، او می گفت خانم معلم، به من حروف الفبا را یاد دهید، راستش را بخواهید، نمیتوانم مدرسه را ترک و به محل کارم بروم، آنقدر این فضا روحبخش و طرب انگیز است که به وصف نمی آید، راستی خوشا به حال آنانکه در سنگر تربیت و تعلیم فرشتگان زمینی،جهاد میکنند و از این صحنه ها لذت میبرند. امروز بچه ها ناهار نذری هم خوردند، نزدیک ظهر بود که والدین یکی از بچه ها، سفره ای گستراندند و بچه ها و مربیان دور یک سفره، به سان یک خانواده، غذای نذری خوردند و این پایان بخش روز سوم ، در مدرسه مصطفی بود.

One Comment to “گزارش ۴ مهر مدرسه مصطفی”

  1. عالییییییییییییییییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *