نسیم رضایی روکش

در سال 1365 در شهرستان آمل متولد شدم پس از گذراندن دوران ابتدایی و متوسطه در این شهر به اصرار خانواده و برخلاف میلم در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار وارد دانشگاه شدم با وجود ذوق خانواده برای تحصیل در این رشته اما نتوانستم به این مسیر ادامه دهم و به علاقه ی قلبی خود بی تفاوت باشم لذا پس از گذراندن دو ترم از دانشگاه انصراف دادم علاقه ی شدیدی که به کار کردن در حوزه ی کودکان و آشنایی بیشتر با دنیای آن ها داشتم مرا بر آن داشت تا مطالعه ی بیشتری در این زمینه داشته باشم کار کردن در مراکز مختلف و بودن در کنار کودکان آرامشی دو چندان به من میداد و مرا بیشتر از قبل به این وادی علاقمند میکرد .پس از ازدواج به شهر مقدس مشهد رفتم و در مرکز پژوهش های علمی مربیucmas شدم پس از 2 سال همکاری با آن مرکز و تجربه ی مسئولیت های مختلف در برگزاری مسابقات متعدد علمی در سطح منطقه و استان به دلیل به دنیا آمدن فرزندم همکاری ام را با آن مرکز به پایان رساندم هر چه فرزندم بزرگ تر میشد نیاز به داشتن اطلاعات بیشتر در خصوص کودکان و تربیت آن ها در من بیشتر میشد تا اینکه به دنبال علاقه ی چندین ساله ی خود در رشته ی روانشناسی و علوم تربیتی وارد دانشگاه شدم در نخستین سال ورودم به دانشگاه با توجه به تجربه ی کار با کودکان به پیشنهاد استاد گرانقدرم در یکی از بهترین مدارس مشهد در مقطع ابتدایی به تدریس پرداختم همکاری من با آن مجموعه 7 سال ادامه داشت و تجربه های بسیاری نزد اساتید کسب کردم تا اینکه به دلیل حال نامساعد مادرم و نیازی که به حضورم داشتند به شهر خود برگشتم .در آن روزها که در تکاپو برای یافتن مجموعه ای پربار و همسو با عقایدم میگشتم تمام دغدغه های چندین ساله ی خود را در مجموعه ای با نام مصطفی یافتم این مجموعه با رویکرد جدید خود دریچه ای تازه از تعلیم و تربیت را برایم گشود و مرا بیشتر از پیش تشنه ی یادگیری در حوزه ی آموزش و پرورش فرزندان سرزمینم کرد