پیشگفتار:

رویکرد تعلیم وتربیت در مدرسه مصطفی، برای اجرا در صف مقدم عملیات، درگیر رفتارهای شاگرد می شود. رفتارهای شاگردان چگونه باید مدیریت شود. بخصوص در رویکرد مدرسه مصطفی که به شخصیت شاگرد احترام گذاشته، آزادی عمل داده می شود، بخش قابل توجهی از تصمیم گیری در مسیر تعلیم و تربیت به آنها واگذار می شود، به آنها اعتماد می شود، تلاش می شود تا آنها در فرایندی در پرورش شناخت آنها، انگیزش درونی برای یادگرفتن و تلاش در مسیر تعلیم و تربیت پیدا کنند،‌ این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.

کم نیستند شاگردانی که به جای یافتن انگیزه برای تلاش فعالانه در یادگیری و تربیت، مسیر بازیگوشی، رکود یا حتی سرکشی را انتخاب می کنند. شاگردانی که آسیبهای قبلی وارد شده به خود را با خود به میدان تعلیم و تربیت در مدرسه می‌آورند، به همکلاسی های خود منتقل می کنند،‌ و رفتارهای نامتوازنی را در فضای مدرسه از خود بروز می دهند. و شاگردانی که عرصه را در این میدان برای سایر شاگردان و مربیان حاضر در آن تنگ کرده،‌ و این فضا را دچار تنش می کنند. با آنها چگونه باید رفتار کرد؟ آیا باید آنها را با تنبیه و فشار و رفتارهای خشن سربه راه کرد؟ چنین اقدامی اشتباه بزرگتری خواهد بود که متاسفانه بسیاری از موارد اولیاء و کادر مدرسه‌ها مرتکب می شوند! پس چه باید کرد؟

            پاسخ در رفتارهای کادر مدرسه و اولیاء نهفته است. ما باید رفتارهای خودمان را تنظیم کنیم تا بتوانیم رفتارهای شاگردان را مدیریت کنیم. تنشهای ایجاد شده در محیط مدرسه،‌ رفتارهای نامناسب شاگردان، همه ناشی از اقدامات نامناسب قبلی ما است. اگر ما رفتارهای خودمان را اصلاح کنیم، شاگردان نیز رفتارهای خوبی خواهند داشت. سابقه هر رفتار نامتوازن شاگردان را در بی تدبیری‌ها و رفتارهای پیشین خودمان جستجو کنیم.

            این منشور تلاش می کند،‌ ترسیمی از مشی رفتاری مناسب مربیان، معلمان،‌ کادر مدرسه و اولیاء ارائه دهد، که رفتارهای شاگردان مدرسه مصطفی را با توجه به خصوصیات عمومی رویکرد آن، به بهترین وجه مدیریت نماید،‌ و منش اخلاقی و مودبانه ای را در بین شاگردان و کادر مدرسه و اولیاء، حاکم سازد. از خداوند متعال توفیق درک آنچه او برای چنین هدفی مناسب شناخته،‌ توصیف و تبیین و تدوین آن در این منشور، و اجرای عملی آن را برای جلب رضای او،‌ طلب می کنیم.   

اهداف آرمانی مدرسه مصطفی در حوزه مدیریت رفتارها و منش

 • ارتقاء ادب و شخصیت شاگردان و سوق شاگردان به بروز رفتارهای منطقی و مناسب برای سن آنها،
 • ·         فراهم شدن فضای مناسب تحصیل و فعالیتهای تعلیم و تربیت و شکل گیری رفتارهای مناسب کارکنان و شاگردان در تعامل با یکدیگر،
 • کاهش حتی الامکان تنشها در محیط آموزشی و ایجاد آرامش در محیط و فعالیتها،
 • ایجاد احساس امنیت و آرامش در شاگردان، خانواده آنها و مربیان و کادر مدرسه.

شعارهای کلیدی مدرسه مصطفی در حوزه مدیریت رفتارها و منش

 • مربیان صمیمی، متین، مدبر،‌ و قاطع،
 • شاگردان مودب، محترم، فعال و شاداب،
 • در محیطی منظم،‌ پرجنب و جوش، ولی آرام، و کم تنش.‌

خصوصیات مطلوب شاگردان مدرسه مصطفی به عنوان نتیجه مطلوب مدیریت رفتارها و منش

در صورتی که مدیریت رفتارها و منش شاگردان در مدرسه به خوبی انجام شود،‌ انتظار آن است که چنین خصوصیاتی در آنها شکل گیرد. تمام خصوصیات مطلوب تعریف شده در اهداف آموزشی مدرسه مصطفی ، مد نظر است، اما اختصاص در مدیریت رفتارها، شکل گیری این خصوصیات به صورت ویژه مورد توجه است. مدیریت رفتارها باید به گونه‌ای انجام شود که این خصوصیات حفظ شده و ارتقاء یابد.

 • مودب است. در معاشرت با دیگران ادب و آداب ارتباط را رعایت کرده، و از انجام رفتارهای بی‌ادبانه حیا می کند. هم نسبت به خدای خود، هم نسبت به سایرین و بخصوص پدر و مادر و معلمین،‌ و هم نسبت به خود، مودبانه رفتار می کند.   
 • ·          مطیع است. شاگرد فرمان بردار است،  و از مربی و اولیاء حرف شنوی دارد، و در مقابل حق و تعلیمات منطقی تسلیم است.
 • عزیز و مورد احترام است. عزت دارد‌،‌ و نزد دیگران ذلیل نیست. احساس می کند نزد دیگران مورد احترام است،‌ و تلاش می کند این عزت و احترام را حفظ کند.
 • منظم و منضبط است. هر چیزی را در جای خود قرار می دهد،‌ و طبق آنچه که باید در آن نقطه عمل شود،‌ رفتار می کند. از ضابطه ها تبعیت می کند.
 • وقت شناس است. هر چیزی را در زمان خود انجام می دهد. شرایط زمانی و مکانی را خوب درک می کند، و می داند در آن شرایط، با توجه به اقتضائات محیطی چگونه رفتار کند. ضمن آنکه به موقع عمل می کند و از وقت به خوبی استفاده می کند.
 • شاداب است. به زندگی و کارهایش علاقه دارد. با میل و رغبت و شوق به کار و فعالیتهای زندگی می پردازد.  سرزنده، شاد، و در حد مناسب تحرک دارد و فعال است.
 • خوش اخلاق است. در معاشرت و برخورد با دیگران، رفتار مطلوب و دلپذیری دارد، و از رفتارها و برخوردهای نامطلوب خودداری می کند. در ارتباط با دیگران، حرمت نگه می دارد. دیگران از مصاحبت و هم‌نشینی با او لذت می‌برند و ناراحت نمی‌شوند.
 • متواضع است. مغرور نیست. هر چقدر هم که در زمینه ای توانائی و تمکن داشته باشد،‌ در مقابل سایرین فخر فروشی نکرده، و با تکبر رفتار نمی‌کند.
 • رودار است و خجالتی نیست. برخوردهای مربیان و محیط مدرسه به او به گونه ای است که او را به ترس از سخن گفتن، و ارتباط برقرار کردن با دیگران، سوق نمی دهد. او خجالتی و گوشه گیر نیست، و از تعامل با دیگران واهمه ندارد. از حق خود دفاع می کند و حرف خود را می زند.
 • با وقار است. از انجام رفتارهای سبکسرانه و با ذلت خودداری می کند. در انجام فعالیتها و کارهایش آرامش دارد. برای خودش شخصیت قائل است،‌ و حاضر نیست که این شخصیت از بین برود؛ بنابر این از آن محافظت می کند، و در رفتارهای خود حفظ آن را مد نظر دارد.

دکترین و اصول عمومی مدیریت رفتارها و منش مدرسه مصطفی

مربیان، معلمان، کارکنان مدرسه مصطفی ،‌ و نیز خانواده ها،‌ در برخورد با کودکان و نوجوانان،‌ چه در برخوردهای عادی و روزمره، چه در شرایط بروز یک مشکل رفتاری، اصول زیر را رعایت می‌کنند. با توجه به اینکه هر یک از این اصول، ابعاد و مسائل متعددی دارند، و با توجه به ماهیت این سند، هر اصل به صورت اجمالی تا حد لازم توضیح داده است. با توجه به برخی از اصول پیچیدگی و نکات بیشتری دارند،‌ برخی از اصول بیشتر توضیح داده شده، و باقی اصول به توضیحات اجمالی یا ذکر یک حدیث یا چند جمله اکتفا شده است. برای مطالعه بیشتر در مورد این اصول،‌ به متون ذکر شده در فصل 9 مراجعه کنید