هوالرّب
در دل مسلِم مُقام مصطفی است/
آبروی ما زنام مصطفی است/
شور عشقش در نی خاموش من/
می تپد صد نغمه در آغوش من/
(اسرار خودی،اقبال لاهوری)

سلام قول من رب رحیم
با عرض تحیت و احترام به پیشگاه تکاپوگران تحول و تعالی در نظام رسمی تعلیم و تربیت و همراهان عزیز پنجره حکمت که دریچه ای گشوده و فرصتی مهیّا برای ارائه تجارب و همیاری علاقمندان به الگوی آموزشی و تربیتی “حکمت” است.
مواجه ما با الگوی حکمت، رسیدن به ساحل اطمینانی بود که پس از یکدهه رصد و بررسی مکاتب و مدلهای آموزشی و درنوردیدن سنگلاخ ها حاصل شد.
حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر/ به سر نکوفته باشد درِ سرایی را
از این رو مجالی مغتنم و مبارک است تا از مساعی و ارشادات و همراهی های استاد ارجمند و صاحبنظر امور راهبردی تعلیم و تربیت جناب مهندس اردوان مجیدی سپاس و امتنان خویش را ابراز داریم چرا که هم واسطه در ایجاد و هم واسطه در تداوم فعالیت مدرسه مصطفی شدند.
جز این دُعات نگویم که رودکی گفته است/ هزار سال بِزی، صد هزار سال بزی

در ابتدا مختصات عنوان و جغرافیای مدرسه ی مصطفی به محضرتان تقدیم خواهد شد.
پس از آن ضمن ارائه مصادیق آنچه که در سال تحصیلی ۹۷ گذشته و میگذرد ، نمونه هایی را تقدیمتان می نماییم.
در این گاه و بیگاه مباحث کلان آموزشی و تربیتی و نیز آفاقی که مصطفی در تعالی و تکامل خویش بدان چشم دوخته نیز در برابر دیدگان دیده وران و صاحبنظران ارجمند گسترده خواهد شد.
انشاالله که مفید افتد و فایده رساند.


مختصّات عنوان و جغرافیای “مدرسه مصطفی”
مصطفی ، واژه ای عربی فارسی است که معانی گزیدگی و زُبدگی و صافی شدن را دربردارد.
راز گزینش نام مدرسه مصطفی ، وجوهی چند را برمی تابد که از ابتدا نیز در نظر موسسان این نهاد، مخاطب ، آزادانه هر کدام از این وجوه را برمیگزیند و با آن مرتبط میشود چنانکه در شعاع مبانی نظری مدرسه مصطفی، آزادی در انتخاب مسئولانه و گزینش و گزیدگی اصل راجح است و سرِّ مصطفی که ماخوذ در معنایش می باشد؛ همین گزیدن است و اینکه انتخاب موجب مُنتَخَب شدن است؛همانی که در بندِ آنی.


از جمله مصادیقی که در انتخاب نام مصطفی در نظر بوده است :
۱. از اشهر نام ها و القاب حضرت رسول خاتم (صلی الله علیه افصل صلوات المصلّین و علی آله المطهرین)
مصطفی است: مپندار سعدی که راه صفا/توان رفت جز در پی مصطفی
۲. برخی از شاهدان شهیدِ انقلاب ما باریافته به مقام اصطفا و اجتبا نیز به نام شریف مصطفی موسوم و بلکه موصوف بوده اند که شهید مصطفی چمران و شهید مصطفی احمدی روشن و شهید مدافع حرم آملی مصطفی زال نژاد از این تبار و قبیله اند. شهید مصطفی خمینی که جدای آنکه در مکتب و مدرسه خمینی کبیر متعلم فقه و عرفان شهادت بود ، خود صاحب نظر و معلم کم نظیر معارف اسلامی و امید آینده اسلام بود.
۳. عمادالدین طبری از اجلِّ معاریف شیعه در قرن ششم هجری که هم در بُعد علمی و تصنیف آثار ارجمندی دارد و هم در بُعد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی صاحب خدمات بسیاری است از جمله انتشار تشیع در اصفهان و برخی دیگر از شهرهای ایران، کتابی با نام: “بِشارت المصطفی(ص) لِشیعه المرتضی” نگاشته است. این اثر از کُتب مهم مکتب اهل بیت(ع)است که ترسیم گر ابعاد وجودی مُرابطه نبوی و علوی و از جمله مَراجع تدوین بِحارالانوار است.
این کتاب سترگ در محدوده ای نگارش یافته که هم اکنون مدرسه مصطفی نیز در آن محدوده جغرافیایی قرار دارد و هم اینکه مدرسه مصطفی در سیر تکوین و تکامل خود به عنوان و محتوای این اثر به مثابه آیینه دار فعالیت های خویش مینگرد.
۴. و همچنین هر عنوان دیگری که مخاطب در مواجهه با مصطفی برمیگزیند و دل میبندد:
جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست/ماه و خورشید هم این آینه میگرانند


جغرافیای استقرار مدرسه
مهمترین اصل در جایابی مدرسه مصطفی، پیشینه تمدنی و دیرینه فرهنگی مکان استقرار مدرسه از دو جهت عمومی و اختصاصی است.
الف. بُعد عمومی
مکان مرکزی مدرسه مصطفی در شهر آمل واقع است. این شهر در تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی جایگاهی مشخص و معتبر دارد. بسیاری از موسسان و مدونان علوم اسلامی مانند: ابن ربن طبری، محمدبن جریر طبری، ابو حاسب طبری،سید حیدر آملی و بسیاری دیگر ازقرون دوم به بعد در این شهر متولد و بالیده اند و امتداد این سیر نیز هم اکنون در علمای بزرگ این شهر همانند آیت الله حسن زاده آملی و جوادی آملی متجلّی است:
ز بس فرزانگان برخاست زین بوم /طواف خاک آمل میتوان کرد
کثرت مدارس و نهادهای علمی در این شهر را بسیار یاد کرده اند از آنجمله صاحب حدودالعالم من المشرق الی المغرب در قرن چهارم در خصوص این شهر مینویسد: و به اندر وی علمای بسیارند به هر علم.
تاسیس نظامیه و رحله های علمی به آمل آنرا در مرکزیت مسیر تمدنی ری و خراسان قرار داده بود که تفصیل این تاریخ را در فضا و حوصله فراختری باید گزارش نمود.
بر این اساس تاسیس این مدرسه بر مبنای مطالعات تاریخ تمدنی و انتخاب آمل منطبق بر ظرفیت های تاریخی برای ترسیم آینده نگارانه فعالیت های آتی این مدرسه شکل گرفت.
ب. بُعداختصاصی
محلِّ استقرار مدرسه مصطفی دقیقاً در جوار منطقه قدیمی آمل است از این منطقه در متون کهن بنام علی آباد، عوامه کوی، باب البحر و … یاد کرده اند. مهمترین اشتراک تاریخی در این منطقه حضور مزار ناصر الحق و وجود مدارس ناصریه در این مکان میباشد.
ابتدا در خصوص الامام ناصر و سپس مدارس ناصریه به کوتاهی نکاتی می آید:
مزار کنار این مدرسه خاکجای ناصرالحق معروف به اطروش است و تاریخی بالغ بر هزارسال دارد و اطرافش تا قرن هفتم مدارس حدیث و فقه بوده و متاسفانه در لسان و افواه مردم آمل به آتشکده معروف شد این ناصرالحق جدِّ مادری سید رضی مدون نهج البلاغه است. ناصرکبیر اعلم فضلای آل محمد(ع) در عصر خویش و معروف به سیف و خطیب آل محمد(ع) بوده است و نَسَب وی به چهار واسطه به امام سجاد (ع) میرسد. در برخی کُتُبِ رجال وی را شاگرد امام هادی(ع) هم معرفی کرده اند او در سال ۳۰۴ قمری در آمل وفات میکند و تاریخ و احوال وی در کتب مندرج است.
مدرسه ناصریه و مکتب فقهی ناصرالحق در قرن سوم هجری در این منطقه رایج بود و به تصریح برخی مورخان تاریخ آموزش اسلامی از نخستین مدارس جهان اسلام به شمار می رفت.
پس از وفات ناصر نیز در همین نقطه مکتب تعلیم فقه و حدیث و کلام شکل گرفت و علمای مختلف جهان اسلام به اینجا آمد و شد نموده و از این مدرسه تا هفتصد سال بعد در متون تاریخی بسیاری یاد شده است.
این ثروت بی نظیر تاریخی و ظرفیت تمدنی مشوّق اصلی موسسان مدرسه مصطفی برای استقرار آن در این مکان جغرافیایی بوده است.